Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Over Idensys

Pilot

Van januari 2016 tot 31 december 2018 liep een pilot met Idensys als inlogmiddel bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Dit inlogmiddel is tijdelijk ingezet als alternatief naast DigiD. Aan de pilot hebben enkele zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen. Na 31 december 2018 kunnen gebruikers weer inloggen met hun DigiD. Indien gebruikers van Idensys niet beschikken over een DigiD, dan wordt hen aangeraden om een DigiD aan te vragen om digitaal zaken te regelen met de deelnemende zorgaanbieders, gemeenten en de Belastingdienst.

Wat is Idensys

Veilig inloggen op internet. Belangrijk als u online zaken regelt met de gemeente, uw zorgverlener of de Belastingdienst. Mensen willen met bescherming van hun privacy online zaken regelen. En het liefst zo gemakkelijk mogelijk. Overheid en bedrijfsleven werken daarom samen aan een nieuwe manier van inloggen: Idensys. Idensys maakt het mogelijk dat burgers, consumenten en ondernemers beter online zaken kunnen doen met overheid, zorgverleners en bedrijfsleven.

Overheid selecteert aanbieders Idensys

De overheid en het bedrijfsleven hebben glasheldere afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze nagekomen worden. Alleen organisaties die aan álle afspraken voldoen, mogen aan Idensys meedoen.

Zekerheid over online identiteit

Idensys controleert of de persoon die inlogt daadwerkelijk is wie hij zegt dat hij is en doet dit met de hoogst mogelijke zekerheid. Het gebruik van inlogmiddelen die meer zekerheid geven over wie iemand is, maakt cybercrime en identiteitsfraude moeilijker. Organisaties die aansluiten kunnen via Idensys toegang geven tot hun online diensten. Idensys geeft zekerheid over de iemands identiteit tot op het hoogst mogelijke betrouwbaarheidsniveau. Dat maakt het voor organisaties mogelijk om diensten te digitaliseren waarvoor nu nog baliecontact nodig is.

Uitgangspunten van Idensys

  • Ontzorgen van dienstverlenende organisaties: Dankzij Idensys hoeven organisaties in de toekomst niet zelf de toegang tot hun dienstverlening te regelen. Ze kopen die in bij de deelnemers aan Idensys.
  • Keuzevrijheid en gebruiksgemak: De burger/consument kiest uit de beschikbare inlogmiddelen het middel waarmee hij wil inloggen. De werking is vergelijkbaar met iDeal: daar krijgt iemand de keuze met welke bank hij een financiële transactie wil doen bij bijvoorbeeld een webshop.
  • Bescherming van privacy: De gebruiker bepaalt welke informatie hij online met wie deelt. Organisaties krijgen alleen de informatie over een persoon of organisatie(s) die ze voor het uitvoeren van een gevraagde transactie nodig hebben.
  • Stimuleren van marktwerking: Publieke en private organisaties kunnen binnen Idensys toegangsdiensten leveren. Daarbij geldt 'privaat waar het kan, publiek waar het moet'.
  • Technologieonafhankelijk en toekomstvast: Idensys is een standaard en maakt zo min mogelijk technologiekeuzes. Hierdoor is innovatie mogelijk.