Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

‘Vier miljoen potentiële gebruikers van Idensys’

Honderd medewerkers van Achmea doen mee aan een pilot met Idensys. Directeur Financiën en IT Han Tanis van Zilveren Kruis: ‘Mogelijk loggen straks vier miljoen gebruikers met Idensys bij 'Mijnzilverenkruis' in, dus we doen graag alvast ervaring op met deze nieuwe methode voor online authenticatie. Veilig digitaal zaken doen staat bij ons voorop.’

Voldoen aan aangescherpte eisen

Vanuit wet- en regelgeving worden steeds strengere eisen gesteld aan de beveiliging van gegevens. Daarom kijkt zorgverzekeraar Zilveren Kruis alvast vooruit door mee te doen met de pilot. Tanis spreekt mede namens VECOZO, het landelijk digitale communicatiepunt voor ketenpartijen in de zorg: ‘We streven er in de zorgsector naar dat we veilig en op een gebruiksvriendelijke manier informatie kunnen uitwisselen. Het feit dat de gebruiker met Idensys kan kiezen op welke manier hij wil inloggen vinden we daarbij heel belangrijk.’ De implementatie in het kader van de pilot met Idensys verliep  in eerste instantie nog wat stroef omdat de uitgifte van de middelen bij één leverancier extra stappen vroeg. ‘Gelukkig is het goed gekomen en kunnen de deelnemers nu het middel van hun keuze koppelen aan de website.’

Vier miljoen potentiële gebruikers

Vooralsnog kunnen alleen medewerkers van Achmea deelnemen aan de pilot. Tanis: ‘Er doen nu ongeveer honderd medewerkers mee. Pilotdeelnemers bij andere instellingen die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis, kunnen ook bij ons inloggen met Idensys. Als Idensys voor een breed publiek beschikbaar komt, hebben we een potentieel van vier miljoen gebruikers die via de online omgeving ‘Mijnzilverenkruis’ wijzigingen kunnen doorgeven en hun verzekeringsgegevens kunnen bekijken. Uiteindelijk is het doel dat mensen vanuit huis toegang hebben tot hun persoonlijke gezondheidsdossier. Het belang van veilige authenticatie daarbij is enorm.

Gezondheidszorg betaalbaar houden

Door middel van een persoonlijke gezondheidsdossier en zelfmanagement kan de kwaliteit van de zorg worden verbeterd terwijl de kosten lager zijn. Digitalisering van de zorg wordt gezien als een belangrijke factor om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar te houden. Zonder veilige en gebruiksvriendelijke authenticatiemiddelen zal de digitaliseringsambitie in de zorg niet waargemaakt kunnen worden. De overheid moet nog bekendmaken welke keuzes ze gaat maken op het gebied van digitale authenticatie in de publieke sector. Dat is bepalend voor het succes van Idensys. Als dat duidelijk is kunnen we verder investeren en meer gebruikers werven.’

Multimiddelenstrategie is voordeel

Volgens Tanis is laagdrempeligheid van belang voor een succesvolle inlogmethode. ‘Het gaat vooral om de veiligheid maar ook om gebruikersgemak. Bijvoorbeeld chronisch zieken moeten gemakkelijk en veilig toegang krijgen tot hun persoonlijke gezondheidsdossier. Het voordeel van Idensys is dat het beveiligingsniveau hoger is dan DigiD nu biedt. Ook de multimiddelenstrategie spreekt aan en dat stimuleert innovatie. Met multimiddelenstrategie wordt bedoeld dat burgers in de toekomst zelf kunnen kiezen hoe ze willen inloggen bij organisaties in de (semi)publieke sector. De overheid wil af van het verplichte gebruik van DigiD en is daarvoor druk plannen aan het maken.’ Begin 2017 verwacht Tanis te weten welke kant de overheid opgaat met online authenticatie. ‘Als Idensys een aantrekkelijk alternatief is om mee in te loggen, kunnen wij dankzij deze pilot snel uitrollen.’