Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Met 1 sleutel overal veilig toegang

EHealth staat hoog op de prioriteitenlijst van minister Schippers (VWS). Een belangrijk element daarbij is het vaststellen van de identiteit. Daar komt Idensys in beeld. Onder leiding van Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) zijn verschillende pilots in de zorg gestart met identiteitscontrole via Idensys. Projectleider Merik Seven: ‘Idensys is de sleutel die veilig toegang geeft tot de online dienstverlening in de zorg’.

Idensys helpt eHealth-doelstellingen te behalen

Als er één terrein is waarbij identiteitscontrole veilig en betrouwbaar moet verlopen, dan is het wel in de zorg. Is de patiënt die inlogt ook echt degene die hij zegt te zijn? In 2014 heeft minister Schippers van VWS 3 doelstellingen vastgesteld op het gebied van eHealth:

  1. Binnen 5 jaar heeft 80% van de chronisch zieken direct toegang tot bepaalde medische gegevens. Van de niet-chronisch zieken is dit 40%.
  2. Van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen kan 75% binnen 5 jaar zelfstandig metingen uitvoeren.
  3. Binnen 5 jaar heeft iedereen die thuis zorg en ondersteuning ontvangt de mogelijkheid om via een beeldscherm 24 uur per dag met een zorgverlener te communiceren.

Om deze doelstellingen te kunnen behalen is een betrouwbaar identiteitsstelsel nodig, dat de identiteit van degene die inlogt gemakkelijk, veilig en betrouwbaar kan vaststellen. En dat is wat Idensys biedt: gemak voor de patiënt (die zelf kan kiezen met welk middel hij wil inloggen, bijvoorbeeld zijn smartphone of een speciale kaart) en betrouwbaarheid en veiligheid voor alle betrokkenen.

Nictiz kent het veld van de zorg als geen ander

‘Uniek voor de zorg is het frequente en veelzijdige gebruik van deze identiteitscontrole’, zegt projectleider Merik Seven, die vanuit Nictiz de zorgpilots met Idensys begeleidt. ‘Immers, mensen met bijvoorbeeld trombose of diabetes moeten dagelijks hun waarden meten en door kunnen geven. Het ministerie van VWS heeft Nictiz gevraagd deze pilots te begeleiden, omdat Nictiz het veld van de zorg goed kent. Nictiz is nauw betrokken bij het implementeren van eHealth in Nederland’, legt Seven uit. ‘De uitdaging zit vooral in het zoeken naar middelen die aan de ene kant gebruiksvriendelijk en haalbaar zijn, en aan de andere kant voldoende veiligheid bieden. Zeker in de zorg moet de identiteitscontrole van een hoog betrouwbaarheidsniveau zijn, dat wil zeggen: in de zorg is extra bewijs nodig dat je bent wie je zegt te zijn.’

Zorgbrede deelname aan de pilots

In april zijn de eerste 2 pilots gestart. In mei volgen nog 5 organisaties. ‘Vanuit onze expertise in het veld wisten we dat het UMCU net een groot zorgportaal heeft gelanceerd. Daarom hebben wij hen gevraagd mee te doen aan deze pilot. Maar ook andersom komt voor: organisaties die van de pilots hoorden en zich spontaan bij ons hebben aangemeld. We hebben nu 7 deelnemers die met elkaar de zorgsector goed vertegenwoordigen. Niet alleen de 1e lijn, ook de 2e en 3e lijn doen mee.’ Er doen zowel grote als kleine organisaties mee, bijvoorbeeld Isala Klinieken en een regionale organisatie als Pazio. Ook leveranciers maken deel uit van de pilots, zoals MijnZorgtoegang, die fysiotherapeuten ondersteunt met digitale vragenlijsten om het effect van een behandeling te meten en Pharmeon, die websites en online diensten verzorgt voor diverse zorgaanbieders. Gemiddeld zijn er zo’n 500 patiënten betrokken bij een pilot. De pilots lopen tot eind van dit jaar, maar zijn zo opgezet dat ze daarna door kunnen gaan. ‘Er is veel belangstelling en enthousiasme vanuit het veld voor Idensys. Men wil er graag mee aan de slag’, aldus Seven.

Veilige toegang is een succesfactor

Er komt heel wat bij kijken om zo’n pilot op te zetten. Seven: ‘Alle deelnemers moeten software implementeren en beheren. Daarnaast moeten ze patiënten informeren en begeleiden. Hiervoor maken zij kosten. Daarom ontvangen zij een financiële vergoeding, maar die is niet kostendekkend.’ Dat weerhoudt organisaties niet om mee te doen. ‘Betrouwbare informatie is juist voor de zorgorganisaties heel belangrijk’, vertelt Seven. ‘Een veilige toegang is voor instellingen, zoals ziekenhuizen, een belangrijke succesfactor om hun (nieuwe) digitale dienstverlening te laten slagen. 

Een mooi voorbeeld daarvan is het nieuwe stolselportaal dat Isala Klinieken aanbiedt en dat begin juni van start gaat. Zo’n 1.500 patiënten kunnen vanuit huis hun trombosemetingen uitvoeren en delen met hun arts zonder dat ze naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dat beantwoordt aan doelstelling 1 en 2 van de minister: de patiënt wordt zelfredzaam en onafhankelijk.’ Seven: ‘De deelnemende organisaties plaatsen het slot in hun deuren en wij geven patiënten 1 sleutel waarmee zij alle deuren veilig kunnen openen.’

Feiten en cijfers

  • De volgende organisaties doen mee: Isala Klinieken, MijnZorgtoegang, Meddex, Patiënt 1, Pazio, Pharmeon en UMCU.
  • In totaal gaan 4.000 patiënten inloggen met Idensys.
  • Een pilot kost gemiddeld tussen de 50.000 en 100.000 euro, exclusief de middelen voor de deelnemende patiënten.
  • Wat is een betrouwbaarheidsniveau? Online diensten verschillen in de soort gegevens die verwerkt worden. De ene keer log je in bij een webwinkel, een andere keer log je in om je medische gegevens in te zien. Soms is extra bewijs van je identiteit nodig. Idensys heeft inlogmiddelen met verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Hoe meer zekerheid een organisatie nodig heeft over wie je bent, hoe hoger het betrouwbaarheidsniveau van het inlogmiddel moet zijn.