Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Identiteit online veiligstellen in de zorg met Idensys

Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft als doelstelling dat 80% van de chronisch zieken in 2020 direct toegang moet hebben tot bepaalde medische gegevens. Daarnaast bestaat de ambitie dat gegevens via online dienstverlening geregistreerd, uitgewisseld en gemonitord kunnen worden. Omdat het gaat om privacygevoelige gegevens is een betrouwbare identiteitscontrole essentieel. Is degene die inlogt daadwerkelijk wie hij zegt dat hij is? Idensys zorgt voor die controle. Met Idensys kunnen burgers inloggen bij de overheid, zorgpartijen en het bedrijfsleven met hetzelfde Idensys-inlogmiddel. Eind april 2016 zijn de eerste organisaties in de zorg gestart met het testen van Idensys. Isala in Zwolle is daar een van.

Pilot Idensys komt als geroepen

“Wij zijn eind 2015 benaderd door Nictiz (Nationaal ICT Instituut in de Zorg) om mee te doen aan de testfase van Idensys”, vertelt Klaas Henk van der Steege, sectorhoofd Klinisch Chemisch Laboratorium. Omdat Isala midden in de ontwikkeling van een nieuw portaal voor de Trombosedienst zit, komt de testfase als geroepen. “Het is voor ons een mooie gelegenheid om ervaring op te doen met Idensys en op die manier te voldoen aan de veiligheidseisen die Isala nastreeft”.  

Vragen over aanvraagproces en kosten

Sinds augustus 2016 kunnen patiënten inloggen op het testportaal van Idensys via een sms-code. De testfase loopt tot de derde week van oktober 2016. Van der Steege legt uit dat de gemiddeld hoge leeftijd van de trombosepatiënten tot de nodige aanpassingen heeft geleid. “Bepaalde stappen in het aanvraagproces van Idensys zijn voor ouderen vrij ingewikkeld. Daarom hebben we medewerkers van KPN ingezet om deze patiënten op locatie door het aanvraagproces te leiden”. Ook maken mensen zich zorgen over eventuele kosten die aan het gebruik van Idensys verbonden zijn. “Deze patiënten hebben vaak al veel kosten door hun ziekte, dus alle extra uitgaven zijn voor hen al te veel. In deze pilot heeft Isala de kosten op zich genomen.”

Bewust maken van veiligheid gegevens

Volgens Van der Steege is het van groot belang om mensen bewust te maken van het belang van een veilige toegang tot hun medische gegevens. “Een groot deel van de patiënten is gewend aan het huidige systeem en wil daarom niet dat er iets verandert. Ze zijn zich niet bewust van de veiligheidsrisico’s. Ik merk dat het heel belangrijk is om patiënten uit te leggen dat we van inlogsysteem veranderen om de veiligheid van hun gegevens te waarborgen en risico’s te mijden. Als mensen dat beseffen, vinden ze het vaak geen probleem meer om er even wat extra moeite voor te doen.” Een enquête onder de deelnemende patiënten om de ervaringen met Idensys te inventariseren volgt nog. “Isala heeft in de visie op digitale communicatie beschreven dat Idensys het middel wordt waarmee patiënten gaan inloggen op alle toekomstige portalen en apps, dus we gaan hier wat ons betreft zeker mee door”, meldt Van der Steege.