Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Inloggen met Idensys bij digitale koploper Rotterdam

Gemeente Rotterdam test een nieuwe manier van inloggen. Binnenkort kunnen maximaal 400 ‘friends & family’ met een app of sms-code van Idensys terecht bij het online loket van de gemeente. ‘Alleen met meer zekerheid over iemands identiteit kunnen we verder digitaliseren’ vertelt Marco Smit, pilotmanager gemeente Rotterdam.

Betrouwbare identificatie een must

De gemeente komt regelmatig voor in de top-vijf lijstjes van digitale koplopers. ‘We hebben al veel dienstverlening gedigitaliseerd, maar sommige processen hebben nog steeds een identiteitscheck aan de balie nodig.’ Smit licht toe: ‘Neem onze kredietbank. Rotterdammers kunnen hier terecht voor hulp om van hun schulden af te komen. Daar komt veel gevoelige informatie bij kijken over iemands financiële situatie. Als je deze informatie in de toekomst digitaal gaat uitwisselen wil je wel echt heel zeker weten dat iemand is wie hij zegt te zijn.’

Inloggen met een selfie

Bij de gemeente kunnen gebruikers tijdens de pilot inloggen op de bestaande digitale dienstverlening. Rotterdam test drie verschillende inlogmethodes. Smit vertelt hoe dat zit: ‘Idensys is een publiek-private samenwerking, waar verschillende leveranciers Idensys mogen leveren. We hebben drie erkende leveranciers die alle drie een eigen inlogmethode aanbieden. Je kunt bijvoorbeeld inloggen via een selfie, waarbij een automatische check plaatsvindt met biometrische gegevens op je ID-bewijs. Maar je kunt ook kiezen voor de combinatie gebruikersnaam/wachtwoord en mobiele code. Pilotgebruikers kiezen zelf welk middel ze willen uitproberen. De ID-check voor de uitgifte van het middel vindt digitaal of op een zelfgekozen locatie plaats.’ 

Technisch moet het perfect werken

Rotterdam staat aan de vooravond van de start van de pilot. ‘We richten nu de productieomgeving in’, vertelt Smit, ‘en dan gaat het echt beginnen. De pilot is voor ons al voor een belangrijk deel geslaagd als we onze mijnloket-omgeving gereed hebben om in te loggen met Idensys. Daar moet je gewoon tijd en energie in steken, want technisch moet het perfect werken.’ Marco is verder heel benieuwd naar ervaringen van de pilotdeelnemers. ‘We hebben er bewust voor gekozen om deelnemers niet te veel voor te bereiden, omdat we geïnteresseerd zijn in alles wat ze tegenkomen. We gaan ze daarover uitgebreid bevragen.’

Dienstverlening over landsgrenzen heen

Smit sluit af: ‘Uiteindelijk willen we iedereen die digitaal aanklopt maximaal faciliteren. Voor ons stopt dit niet bij de gemeente- of zelfs de landsgrens. Op de Maasvlakte en in het Rotterdamse Havengebied komen veel buitenlandse bezoekers. Daar hebben ze nu een vergunning voor nodig, waarvoor we zelf een apart systeem hebben ingericht. Dat hoeft straks hopelijk niet meer. Met Idensys kunnen we in de toekomst ook de identiteit van burgers met andere nationaliteiten checken. Zo worden we zelfs EU-proof!’

Bron: NVVB magazine - No. 3, 2016