Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Aangesloten organisaties

Tijdens de pilotfase kon u met Idensys inloggen bij de overheid, zorg en bedrijven. Met het stopzetten van de pilot op 31-12-2018 is het inloggen met Idensys vooralsnog niet meer mogelijk.

Verhalen uit de praktijk

Hieronder vindt u voorbeelden van organisaties die Idensys tijdens de pilotfase hebben ingezet om hun diensten online toegankelijk te maken. U leest waarom ze Idensys hebben ingezet en wat het hen opleverde.