Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Privacy

De rijksoverheid heeft Idensys goedgekeurd. Idensys voldoet aan alle privacy eisen en afspraken op het gebied van online inloggen. Idensys beschermt uw gegevens online en dat helpt tegen identiteitsfraude. Idensys geeft u de volgende garanties over de bescherming van uw privacy:

Erkende organisaties

Alleen erkende organisaties mogen u een Idensysmiddel aanbieden. Zij staan onder toezicht van de overheid en voldoen aan alle regels en wetgeving.

Geen ongewenste meekijkers

De organisaties waar u inlogt met Idensys krijgen alleen die informatie waar u toestemming voor geeft. Deze informatie wordt goed beveiligd over het internet verzonden.

Bescherming tegen identiteitsfraude

Wanneer u Idensys aanvraagt, vindt er een extra grondige check plaats of u ook daadwerkelijk de persoon bent die u zegt te zijn. Het inloggen met Idensys gebeurt op een veilige manier, waarbij u inlogt met  alleen hetgeen u kent (gebruikersnaam en pincode bijvoorbeeld) samen met iets wat alleen u in bezit heeft (mobiele telefoon). Zo bent u beter beschermd tegen misbruik en diefstal.

Pilot Idensys

Sinds januari 2016 loopt de pilot met Idensys als inlogmiddel bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Dit inlogmiddel is tijdelijk ingezet als alternatief naast DigiD. Uiterlijk 31 december 2018 stopt de pilot met Idensys. Lees het nieuwsbericht.