Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven

Disclaimer

De beheerorganisatie van Idensys controleert en actualiseert de informatie op deze website regelmatig. Niettemin kan het voorkomen dat er sprake is van onjuiste, onvolledige of verouderde informatie.

Aan informatie die op de website van Idensys wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie die in het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten staat, waaronder de volledige begrippenlijst, is te allen tijde leidend.

Het is mogelijk dat via deze website toegang wordt geboden tot websites van derden. Idensys is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze website en de websites van derden.


Privacy

Idensys.nl verwerkt geen persoonsgegevens van gebruikers van Idensys inlogmiddelen. Voor informatie over welke persoonsgegevens van gebruikers verwerkt worden, kunt u zich wenden tot de Idensys leveranciers.

Cookieverklaring

Idensys.nl maakt ten behoeve van analysedoeleinden gebruik van open source software Piwik. Via Piwik worden statistische gegevens verzameld. Het doel hiervan is het optimaal afstemmen van de website op bezoekers en het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid. Idensys.nl maakt hiervoor gebruik van cookies.


Toegankelijkheid

Bij de bouw van Idensys.nl besteden wij veel aandacht aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

Onderzoek Stichting Accessibility

Stichting Accessibility heeft voor Logius, onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een onderzoek uitgevoerd naar de digitale toegankelijkheid van de Idensys-website. Deze quick-scan is uitgevoerd op 28 maart 2019 volgens WCAG 2.1 AA. Bekijk de onderzoeksresultaten: Rapport digitale toegankelijkheid Idensys 2019

Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring-Idensys-20-09-2019