Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven

Wat is Idensys?

Veilig inloggen: belangrijk als u online zaken regelt met de overheid en organisaties met een publieke taak. Mensen willen betrouwbaar online zaken regelen. En het liefst zo gemakkelijk mogelijk. Overheid en bedrijfsleven hebben daarom samen Idensys geïntroduceerd. Ze hebben glasheldere afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid, betrouwbaarheid en de bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze nagekomen worden. Idensys maakt het mogelijk dat burgers en consumenten veilig en betrouwbaar online zaken kunnen doen met overheid, zorgverleners en bedrijfsleven.

Huidige status

De Eerste Kamer is voornemens zich in 2020 uit te spreken over de wet Digitale Overheid. Verwachting is dat deze wet in 20201 in werking treedt. Onderdeel van deze wet is de toelating van één of meerdere (publiek-) private inlogmiddelen tot de digitale dienstverlening van de overheid en organisaties met een publieke taak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in dit kader een besluit nemen over het vervolg van Idensys.

Pilot

Van januari 2016 tot 31 december 2018 liep een pilot met Idensys als inlogmiddel bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Aan de pilot hebben diverse zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen, waar burgers met Idensys bij verschillende diensten konden inloggen. De pilot Idensys is succesvol afgerond en geëvalueerd.

Gebruikers over Idensys

Geschikt voor iedereen

csm voor iedereen

Zeker de helft van de minder digitaal vaardigen kan zeer goed overweg met Idensys!

Veilig en Betrouwbaar

csm scherm

Een grote groep ervaart inloggen met Idensys als betrouwbaar en veilig; 1 op de 3 vindt het zelfs betrouwbaarder en veiliger dan de huidige manier van inloggen.

Blij met Idensys

csm percentage

73% van de gebruikers wil Idensys in de toekomst blijven gebruiken.

Meer informatie

Heeft u vragen over Idensys? Neem dan contact op met de beheerorganisatie via info@idensys.nl.